Chủng vân tay WI - Linh hoạt và cảm xúc Chủng vân tay Whorl Imploding (WI) được ví giống như chú tắc kè hoa, những người có chủng vân tay WI…

Chủng vân tay WP - Mắt công rực rỡ và tài năng Chủng vân tay Peacock Eye (WP), chiếm 2% dân số thế giới. Chủng vân tay hiếm này có hình dạng khá…

Chủng vân tay UL - Dòng nước hiền hòa và dữ dội Ở bài viết trước, OTS Việt Nam đã chia sẻ với các bạn tổng quan tính cách về chủng…

Chủng vân tay RL - Dòng nước ngược đầy nội lực Radial Loop (RL) – chủng vân tay mang tên nước ngược, chiếm 5% dân số thế giới. Đặc điểm…

WD – Sức bật mạnh mẽ từ những thách thức! Những người có chủng vân tay WD - Whorl Double Loop là người hướng ngoại, linh hoạt, có khả năng thích nghi,…
Exit Popup for Wordpress