WD – Sức bật mạnh mẽ từ những thách thức! Những người có chủng vân tay WD - Whorl Double Loop là người hướng ngoại, linh hoạt, có khả năng thích nghi,…

Chủng vân tay WE – Người truyền cảm hứng! Whorl Elongated hay còn được gọi là chủng vân tay đại bàng WE. Những bạn có chủng vân tay WE ở…

Chào bạn, ở bài viết trước, OTS Việt Nam đã chia sẻ với các bạn chi tiết tính cách về chủng vân tay Radial Loop (hay còn gọi là RL). Dưới đây sẽ là…

Exit Popup for Wordpress