Muốn con không hư, đầu tiên, phải biết ghét trẻ em hư, ghét người nuông chiều con vô lối, biết thương một đứa bé lớn lên thiếu giáo dục. Phải…