Rất nhiều người, nhiều đơn vị làm và quảng cáo về Sinh trắc vân tay như một phương pháp tuyệt vời giúp biến con bạn trở thành thiên tài chỉ…