Trong bài viết này, OTS Việt Nam xin chia sẻ với bạn những thông tin thú vị về chủng vân tay Whorl, vậy trong Sinh Trắc Vân Tay Whorl là gì và…

Chào bạn, ở bài viết trước, OTS Việt Nam đã chia sẻ với các bạn chi tiết tính cách về chủng vân tay Radial Loop (hay còn gọi là RL). Dưới đây sẽ là…

Khi nhắc đến Sinh Trắc Vân Tay là phải nhắc tới những loại chủng vân tay cơ bản kèm theo những đặc điểm tính cách bẩm sinh ứng với từng…

Exit Popup for Wordpress